NgocHaiPearlie

USDJPY - Kỳ vọng tăng.

Giá lên
NgocHaiPearlie Cập nhật   
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Xu hướng giảm test hỗ trợ. Có thể tăng trở lại hôm nay.
PTKT cho thấy vùng hỗ trợ khá vững.
chênh lệch lợi tức trái phiếu có dấu hiệu breakout tăng.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.