NgocHaiPearlie

USDJPY - Kỳ vọng tăng.

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Xu hướng giảm test hỗ trợ. Có thể tăng trở lại hôm nay.
PTKT cho thấy vùng hỗ trợ khá vững.
chênh lệch lợi tức trái phiếu có dấu hiệu breakout tăng.
Bình luận: