khoahuynh

USDJPY - Canh sell

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY canh sell và TP 3R như hình.
Stoploss chặt tại 114.301.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.