ThanhDCOfficial

USDJPY - Kế hoạch BUY nếu giá Break Pivot

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Chào tất cả anh em.
Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy:
- Giá USDJPY đang chạy trong cái nêm. Dao động giá giảm dần
- Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của RSI phân kỳ đáy.
Qua dữ liệu trên chúng ta sẽ có ba tiêu chí xét lệnh.
- Nếu giá vượt điểm xoay ( Pivot Point ) và đi lên đừng ngại cho mình một lệnh BUY
- Nếu giá không vượt điểm xoay, chúng ta nên đứng ngoài quan sát tiếp.
- Nếu giá break nêm đi xuống thì chúng ta hủy kế hoạch BUY, vì đó sẽ là kế hoạch SELL rồi.

Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.