SteadyTrading

Thiết lập lệnh Bán USDJPY sau khi xu hướng lên đã phá vỡ

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Ngày 12 tháng 10 giá đã phá vỡ xu hướng lên tại khung thời gian 4 giờ.

Sau 18 ngày xu hướng tăng hiện giờ đã bị phá vỡ và có tín hiệu xác nhận giảm bằng đáy mới hôm nay ngày 14 tháng 10.

Tôi tin tưởng thị trường hiện giờ đã trở lại xu hướng giảm dài hạn hơn và mục tiêu giá có thể nhắm đến hiện tại là vùng 104.000 ( Vùng Hỗ Trợ cũ tại Daily).

Tại đây tôi có một thiết lập bán như sau:
------------------------------------
Sell : 105.231
Stop Loss: 105.700
Take Profit: 104.000
------------------------------------
Trade with care and always stay still with your SL.