GKFXPrimeVN

USDJPY chờ đợi bức phá, mua ngay!

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD đã có một tháng tăng trưởng mạnh và được dự đoán sẽ còn tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ. Khi mà những GBP, EUR vẫn đang bị áp lực bởi sự giảm sút của các chỉ số sản xuất yếu kem của các nước châu Âu. USDJPY nhiều khả năng sẽ break out và tăng mạnh mẽ thời gian tới. CHiến lược được thể hiện trên hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.