GAMOFX

bán UJ lợi nhuận kỳ vọng 5R

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
VÙNG kháng cự mạnh 111.5-111.7 tạo hợp lưu bao gồm beartrap
tỷ lệ lệnh RR 1:5 cho tín hiệu UJ trong trung hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.