GKFXPrimeVN

Nhận định cặp usdjpy

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp usd/jpy đang chịu áp lực giảm giá
canh short ở vùng giá 112.50 - 113.50
target 112 -111.50
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh với tỷ lệ rủi ro thấp nhất
Bóng Ma.