GKFXPrimeVN

Nhận định cặp usdjpy

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp usd/jpy đang chịu áp lực giảm giá
canh short ở vùng giá 112.50 - 113.50
target 112 -111.50
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh với tỷ lệ rủi ro thấp nhất
Bóng Ma.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.