FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Buy, sell dựa trên sự kết hợp priceaction, price channel , đường trendline, Đưuòng trung bình đi động
Mô hình sóng Elliot
Đường bollingerband