Tungle111

USD/JPY với mô hình 3 đáy

Giá lên
Tungle111 Pro Updated   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tỷ giá USD/JPY đã nhiều lần kiểm thử vùng hỗ trợ 109.6 nhưng bất thành trong hơn nửa tháng qua, và lần này lại tiếp tục tạo đáy tại vùng giá này, hình thành nên mô hình 3 đỉnh.
Với các mô hình này thì việc setup trading là vấn đề khá đơn giản khi chỉ việc setup Long ngay tại đáy và Stop Loss ở dưới đáy nếu breakout, còn lại di chuyển Take Profit để gồng lời.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: tp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.