Tungle111

USD/JPY với mô hình 3 đáy

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tỷ giá USD/JPY đã nhiều lần kiểm thử vùng hỗ trợ 109.6 nhưng bất thành trong hơn nửa tháng qua, và lần này lại tiếp tục tạo đáy tại vùng giá này, hình thành nên mô hình 3 đỉnh.
Với các mô hình này thì việc setup trading là vấn đề khá đơn giản khi chỉ việc setup Long ngay tại đáy và Stop Loss ở dưới đáy nếu breakout, còn lại di chuyển Take Profit để gồng lời.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: tp.
Bất kỳ game nào cũng không dành cho đại đa số!

Bình luận