URIFX

@USDJPY #Breakout => Mua khi có pullback

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
hi all,

Sau 2 tuần chuyển broker, giờ mình submit tiếp các ideas để chia sẻ cùng anh em.

FX = USDJPY:
=================PLAN==============================
Target wave: sóng 5 H1 của sóng 3 H4
Plan: Buy pullback. Cơ chế là thoát kênh ngang (màu vàng)
Protect Target: 113.2328
Profit Target: theo channel. Có thể là 114.3382
SL: tỷ lệ 1:1 so với target 1.

Happy trade.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.