anhnd1

USDJPY - H4 - Bán xuống

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đảo trend trên H4
Bán xuống theo trend giảm D1
SL ngắn tại 107.862
TP ngắn tại: 106.637
Giao dịch đang hoạt động: Kèo đi rất mượt
Đóng lệnh: dừng lỗ: Kèo hỏng sau cú hồi mạnh của USD