NgocHaiPearlie

USDJPY - Có thể đảo chiều tăng khi yields spread đang tăng

FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tình hình đàm phán thương mại và căng thẳng Iran lắng xuống có thể hỗ trợ JPY giảm trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.