NgocHaiPearlie

USDJPY - Kỳ vọng giá tăng trong thời gian tới

Giá lên
FX_IDC:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trên biểu đồ thể hiện xu hướng điều chỉnh giảm của USDJPY và có thể sẽ tăng trở lại trong tuần tới.
Thị trường CK đang được hỗ trợ.
Căng thẳng thương mại lắng xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.