trieuxd11

Longshot 2 dau cho tin hieu nen dep

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
M15 tich luy trong tam giac
H4: len , H1: len.
M15 giam, cho M15 [ha vo KLV , retest, doc nen thif buy len

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.