Cowboyyy

USDMXN - Buy

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
FX:USDMXN   Đô la Mỹ / Peso Mexico
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Done
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.