SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK đã bật ra khỏi 9.19264, nơi nó có khả năng tăng hơn nữa đến 9.24770