SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone
USDNOK dự kiến ​​sẽ tăng lên tới 9.18850 , nơi nó có khả năng phản ứng và giảm xuống mức hỗ trợ tại 9.11148
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.