SAXO:USDNOK   US Dollar/Norwegian Krone

USDNOK đã đảo ngược ngưỡng kháng cự của nó tại 9.17150, nơi nó có khả năng giảm xuống còn 9.11730
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.