Kittyted

USDNZD - Giá Tăng

Giá lên
FX_IDC:USDNZD   Đô la Mỹ / Đô la New Zealand
cập nhật ngày 20/09/2020
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.