CRYPTOCAP:USDT.D   Market Cap USDT Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
KiemCoin xét thấy tỷ trọng #USDT.D đang vùng đảo chiều, khả năng lớn sẽ điều chỉnh và giảm từ trung hạn.
Chiến lược lúc này trú ẩn về usdt và hold #USDT. Mọi chi tiết ad sẽ cập nhật nhanh channel dưới chữ ký nhé.
Bình luận: Cập nhật: 19/5/2021 thị trường đỏ lửa. May mắn cho ai đã thoát hàng tại đây👆
Bình luận: Cập nhật #USDT.D ngày 15/6/2021
Bình luận: Trung hạn => giảm