Usdt. D sau khi tới đỉnh 5% xét trên khung tuần thì đang có xu hướng giảm giảm. Còn trên khung 4d có thể test lại vùng 5% tạo thành mô hình 2 đỉnh giống như ngày 24/7 . nếu điều này đúng thì btc.D sẽ về vùng 45% như mình nói ở trên . Là Alcoin giảm thêm 1 nhịp nữa. Kì vọng thì từ vùng 5% giảm xuống 3% sẽ có điều chỉnh. Lúc đó có thể bán để tối ưu thêm .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.