Alpha_VN

Dầu WTI - Chưa vội buy sớm, hãy kiên nhẫn và bám theo xu hướng

FX_IDC:USDWTI   U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
Như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.