ProTraderNo1

DẦU (WTISPOT) TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHỜ VACXIN COVID-19

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu (WTISPOT) là nguồn năng lượng thiết yếu trong công nghiệp và kinh tế trên toàn cầu. Sự tăng trưởng hay suy thoái của kinh tế TG sẽ quyết định giá dầu. Trong nửa đầu năm nay, vì kinh tế TG lao dốc nên giá dầu có lúc xuống rất mạnh, tuy nhiên đó chỉ là nhất thời, bởi nguồn cung quá lớn trong khi nhu cầu nhỏ hơn. Khi Vacxin Covid 19 ra đời, kinh tế TG dần hồi phục, dầu sẽ tăng trở lại nhanh chóng. Về phương diện PTKT, dầu đang ở vùng giá tích lũy và sẵn sang bức quá lên trong tuần này.
Chiến lược tham khảo thể hiện rõ trên biểu đồ.