DuyphongFX88

Cơ hội Mua Dầu ( USOIL ) trên H8 cực đẹp và rõ ràng

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khu vực cản và hỗ trợ cực rõ ràng, nhận lấy rủi ro hoặc mất cơ hội ... Cùng mua nào các bạn ơi
Bình luận:
chưa đến buy zone
Bình luận:
đã vô lệnh, đợi giá chạy thôi
Bình luận:
đã dính stop loss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.