DuyphongFX88

Cơ hội Mua Dầu ( USOIL ) trên H8 cực đẹp và rõ ràng

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khu vực cản và hỗ trợ cực rõ ràng, nhận lấy rủi ro hoặc mất cơ hội ... Cùng mua nào các bạn ơi
Bình luận: chưa đến buy zone
Bình luận: đã vô lệnh, đợi giá chạy thôi
Bình luận: đã dính stop loss