GhostTraderIndexs

Dầu xu hướng cuối năm

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Như cầu giảm đi trước sự khủng hoảng kinh tế, + thêm OPEC muốn cạnh tranh thị trường, Dầu chắc chắn sẻ chạm mốc 50 - 51 USD/THÙNG trong cuối năm nay