VFchanga

Usoil tạo đỉnh - Sell xuống hỗ trợ 64$

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu thô sau nhịp hồi mạnh tuần trước đã chạm kháng cự và phản ứng tạo đỉnh rõ rệt trên D1

Canh sell xuống vùng hỗ trợ 64$/Thùng

Bình luận