GAMOFX

USOIL 91$, KHÔNG BUY CŨNG KHÔNG SELL !

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xin chào, tôi là GAMOFX
đây là ý tưởng của tôi về USOIL, góc nhìn của tôi USOIL không còn và khó giao dịch các chiến lược mua lên bởi 1 vài dấu hiệu lực mua chững lại. 1 số chỉ báo STOCK... phân kỳ.
+ nếu bạn định mua lên, xét về xu hướng MN vẫn tăng, rủi ro sẽ gặp sóng điều chỉnh W, D1 giảm.
+ nếu bạn định bán, cẩn trọng tin tức về USOIL lúc này thực sự là "LỠ CỠ "

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.