JoshAveiro-CMT

Bearish cho WTI!

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Note:
 • Thị trường dầu gần đâu đi vào giai đoạn giảm dần thanh khoản và sức mạnh của đợt phục hồi trước đó đã giảm, và đợt tăng giá này thực không thực sự bền.
 • Hiện tại có rất nhiều tin tức tiêu cực về Dầu, Các trường hợp Virus tăng từ Mỹ tới Hồng Kông tăng đột biến.
 • Tiến trình đình trệ với gói kích thích của Hoa kỳ
 • Căng thẳng thương mại Mỹ Trung
 • Ngoài ra yếu tố về thời tiết là tiểm cận mua bão nhiệt đới, có thể đóng cửa các nhà máy lọc dầu.
  ------------------------ Dựa trên các yếu tốt trên mọi người có thể setup Lệnh SHORT WTI khi giá phá vỡ DownTrend
  Entry: StopSell Khi giá phá vỡ 40.
  Stoploss: 43.3
  Takeprofits: 28.xxx
  TimeFrame: Swing Trading

 • Josh hy vọng Giao dịch này sẽ có thể kích hoạt trong 3-5 ngày tới. Tuy nhiên, giao dịch vẫn sẽ có hiệu lực miễn là các yếu tố cơ bản đã nêu trên còn hiệu lực.
 • Rủi ro:
 • Nếu có sự chuyển biến tích cự về tâm lý của NĐT vào Dầu
 • [Có sự phát triển mới trong dự luật kích thích kinh tế của Hoa kỳ.
 • Bất kỳ tin tức tích cực nào về Vacxin Covid-19.
  Ý tưởng giao dịch là độc lập, và đây là ý kiến cá nhân với mục đích để cung cấp thông tin và tham khảo không nên xem nó là lời khuyên đầu tư.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.