Dau_Tu_Nhu_Tu_Ma_Y

USOIL - CƠ HỘI MUA BÁN

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Thị trường gần như không chuyển động với giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau, sau khi phiên giảm mạnh trước đó. Trong tuần sau, nếu thị trường không giảm dưới 65, chúng tôi nhận định sẽ có pha điều chỉnh tăng về vùng 72 và nhà đầu tư có thể canh bán xuống ở vùng giá này nếu có sự suy giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.