ouynguyen

Dầu khả năng giảm

Giá xuống
ouynguyen Cập nhật   
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
1. Dầu đi ngang từ đầu năm 2022 đến nay, biên độ 94 đến 114.
2. Giá dầu đang ở ngay vùng kháng cự mạnh phía trên và cố gắng phá đỉnh nhưng liên tục xuất hiện lực bán đẩy giá xuống tạo nên 2 cây nến rút chân rõ ràng.
3. Tín hiệu đã cho bán được, tuy nhiên xu hướng dài hạn vẫn tăng nên mình chỉ kỳ vọng giá quay lại vùng 94.
Bình luận:
Đã SL.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.