anhnd1

USOIL - H4

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Bán trên H4 với mục tiêu retest 60.x
Stoploss 62.5
Đóng lệnh: dừng lỗ: OIL uptrend quá mạnh