khoahuynh

04-07-2022: tiếp tục canh bán dầu

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu kết thúc tuần giao dịch bằng một cây nến pinbar rút chân trên khá dài khi test về mốc 115. Nến pinbar rút chân trên cho thấy tâm lý thị trường dầu vẫn tiếp tục giảm trong tuần này. Trên đồ thị H1, giá đang giao dịch trên 2 đường MA, và trên mức 107. 2 đường MA cắt lên cho thấy tín hiệu tăng ngắn hạn. Do đó, kỳ vọng giá dầu tăng lên mức kháng cự 110 và tiếp tục giảm xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.