NgocHaiPearlie

USOIL - Xu hướng lên mạnh.

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
OIL đã chính thức phá qua cản mạnh. Xu hướng giá cả hàng hóa cũng tăng theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.