khoahuynh

15-03-2022: đà giảm của dầu đã sắp hết chưa?

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Shell Plc và Eni SpA đều tuyên bố bất khả kháng thực thi đơn hàng đối với các dòng dầu thô Bonny và Brass River từ Nigeria, có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung trên thị trường vốn đã lo lắng về tác động của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bất khả kháng là một bước pháp lý cho phép các công ty không đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nigeria đã có dự kiến xuất khẩu gần 1.5 triệu thùng / ngày trong tháng này, các kế hoạch bốc hàng cho thấy.

Nguồn tin trên thị trường cho rằng các công ty dầu mỏ của Nga đang đưa ra các điều khoản rất có lợi như tài trợ và chiết khấu giá với Trung Quốc có khả năng giúp người Nga mua hàng.

Về mặt kỹ thuật thì dầu thô WTI ngày hôm qua đã breakout xuống ra khỏi vùng tích lũy tam giác. Giá hiện nay đã chạm đến vùng hỗ trợ 96.50 – 97.50 hợp lưu cùng cạnh dưới kênh giảm. Giá hiện đang phản ứng với vùng hỗ trợ này và chưa có tín hiệu đảo chiều. Do đó canh mua theo sl và tp như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.