trungnguyen09
Giá lên

WTI - Volume Profile 5/8

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
110 lượt xem
1
Dầu đang bứt khỏi kênh tích lũy. Pha tích lũy khá lâu nên dự báo cú tăng sẽ mạnh.
Chờ hồi => tìm entry đẹp tại lower time frame => tp như hình or tùy mồm ;)

Bình luận