tranhuuthanh1708

USOIL chuẩn bi có biến mạnh

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Trung Đông là key chính cho câu chuyện tăng giá này.

Bình luận