anhthieu1912

Phân tích Price Action - Dầu weekly 13/2/2020

Giá lên
anhthieu1912 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Hiện tại Dầu đang ở vùng Support Quan trọng, là cạnh dưới của Range 51-61 của Dầu thời gian vừa qua
=> Nếu thêm ngày mai nữa mà kết thúc cây nến xanh cao như thế này, ko có gì thay đổi so với hôm nay thì đầu tuần sau có thể xem xét vào lệnh Buy
Take Profit là Key Level tiếp theo vẽ trên hình
Bình luận:
Hôm nay T2 đầu tuần, cây nến thực sự kết thúc cao như kỳ vọng -> Vào lệnh Buy ở giá hiện tại luôn (tầm 52.1), SL 49 - TP 60 -> Tỷ lệ Risk-Reward: 1:2.5
Bình luận:
Giá Dầu đã bắt đầu đi lên như kỳ vọng - Chờ xem có đạt tới TP ko nhé

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.