GhostTraderIndexs

Dầu WTI khả năng tăng mạnh trong tuần tới

FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Có khả năng tăng lên vùng 57-60
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.