SonPriceAction

Sell Crude oil

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
WTIUSD vẫn đang thể hiện bearish momentum trên d1 và đang hình thành bear flag . Sẽ là 1 cú short đẹp nếu giá phá vỡ bear flag và đóng cửa dưới channel

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.