NgocHaiPearlie

USOIL - Phá trend hỗ trợ.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá phá qua trendline hỗ trợ dài hạn, rất có thể là tín hiệu giảm trở lại.
FED gần như chắc chắn tăng LS tháng 6.