NgocHaiPearlie

USOIL - Xu hướng giảm.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Kỳ vọng Oil sẽ giảm lại.
Bình luận: Giảm tiếp