PKTeam

OIL đang chạy rất đẹp trong channel tăng giá

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
OIL đang chạy rất đẹp trong channel tăng giá