TradingSignalsVN

USOIL - Ngày 17/05/2021 - Góc nhìn theo sóng Elliot

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
-/ Dưới góc nhìn sóng Elliot, tôi cho rằng giá đang hình thành mẫu hình sóng chéo được cho là của sóng cấp độ sóng lớn hơn.
-/ Cụ thể, tôi nhận định giá đang hình thành sóng (5) trong sóng .
-/ Cơ hội giao dịch cho các bạn theo phe Mua là chờ giá giảm điều chỉnh và xuất hiện những tín hiệu đảo chiều để kích hoạt vị thế theo đà tăng của dầu. Với mục tiêu giá tiềm năng tại 68.62.
-/ Cơ hội giao dịch cho các bạn theo phe Bán là chờ đợi các mẫu hình nến đảo chiều đáng tin cậy theo Chart H4 tại vùng giá 68.62 để có thể kích hoạt vị thế theo đà giảm của dầu. Nếu điều này xảy ra, tôi dự đoán sẽ có một đợt sụt giảm tương đối nhanh và mạnh của dầu. Mục tiêu vùng giá tiềm năng tại 68.82
------------------------------------
*Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.