FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
mô hình bẫy giá ( sử dụng đường xu hướng ) kết hợp nhịp điệu thôi miên .

hình ảnh lưu trữ kết quả .

Bình luận