hoanglh2703

Scalping Sell Us Oil

Giá xuống
hoanglh2703 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Trên khung m15 thời điểm hiện tại có vẻ dầu tạo ra mô hình 2 đỉnh!
Sell dò đỉnh với điểm sl đặt trên đỉnh cao nhất hiện tại m15 vài pip, tỷ lệ R R 1 2 để nhắm mục tiêu dò đỉnh, nếu dính SL mô hình đã sai nên sẽ không tiến hành sell lại
Giao dịch được đóng thủ công:
Phiên mỹ sắp vào và có nhiều tin nên dễ ảnh hưởng, đóng lệnh dương lấy tinh thần

Chỉ là nơi để chia sẻ trải nghiệm cá nhân về trading, không đặt nặng share kèo hay tuyển ref. Mong tìm được những người cùng đam mê để chia sẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.