GKFXPrimeVN

Buy WTI đầu năm thắng lớn!

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tình hình Venezuela đang rất bất ổn và nó sẽ tác động và làm tăng giá dầu WTI. Một vài bất ổn khác ở trung đông cũng có thể khiến giá dầu leo thang. Anh em tham khảo mua ở vùng giá từ 52 - 55, chốt lời ở giá từ 59 - 67, cắt lỗ ở giá 51.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.