GKFXPrimeVN

Buy WTI đầu năm thắng lớn!

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tình hình Venezuela đang rất bất ổn và nó sẽ tác động và làm tăng giá dầu WTI. Một vài bất ổn khác ở trung đông cũng có thể khiến giá dầu leo thang. Anh em tham khảo mua ở vùng giá từ 52 - 55, chốt lời ở giá từ 59 - 67, cắt lỗ ở giá 51.