NguyenThang33

Giá dầu - Hình như vừa tăng giá xăng thì phải :D

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Sắp tới đường hỗ trợ, giá sẽ tiếp tục đi lên hướng về TP1 và TP2 như hình!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.