NguyenThang33

Giá dầu - Hình như vừa tăng giá xăng thì phải :D

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Sắp tới đường hỗ trợ, giá sẽ tiếp tục đi lên hướng về TP1 và TP2 như hình!