TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Mọi giải thích vào lệnh đã được lý giải trong hình
=> Buy tỉ lệ RR = 1:2