TradeProPremium

WTI: 200-AMA bảo vệ những con bò đực trên $ 70,00 🛢

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
🔸Giá dầu thô WTI giảm xuống khoảng 70,4 USD, tăng 0,10% trong ngày vào đầu thứ Sáu.
🔸Giá Dầu đã ghi nhận mức phá vỡ mức thoái lui Fibonacci 61,8% (Fibo.) Của mức tăng từ tháng 8 đến tháng 10.
>>> Tuy nhiên, EMA200 EMA50 đang hỗ trợ rất tốt, kiến phe bán cũng lo sợ khó giảm trong ngắn hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.