QuoctoanFx

Dấu hiệu suy yếu của oil

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Biên độ giao động của dầu mỏ trong tuần này đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên sau đợt tăng giá ngày hôm qua thì hôm nay WTI đang có sự điều chỉnh giảm đáng kể. Phe mua vẫn đang chiếm ưu thế . Nhịp tăng đầu tiên của WTI là 240pip. Nhịp 2 là 210pip. cho thấy rằng nhịp 3 lần này sẽ nhỏ hơn nhưng vẫn có khả năng chạm khu vực gần với 60$/1thùng trước khi giảm mạnh.
Xét theo trend thì đây vẫn đang nằm trong trend tăng và mức giá chạm trend khoảng 59.3
Khuyến nghị rằng lần này sell limit 59.4 Sl 60.4tp1: 58.3
tp2:57.0
tp3: 55.96

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.